მის.: ხვიჩიას ქ. 5, 0160 თბილისი, საქართველო
5, Khvichia st., Tbilisi, Georgia

ტელ.: 32 221 24 97, 32 221 24 96, 32 238 67 89

ელ-ფოსტა: info@visitcard.ge

ვებ-საიტი: www.visitcard.ge

ჩვენს შესახებ

ჩვენი კომპანიის ტექნოლოგიურ ინტელექტური უპირატესობამ დაგვისახა მიზანი შექვექმნა სოციალურად საინტერესო პროექტი, რომელიც მაქსიმალურად ხელმისაწვდომსა და კომფორტულს გახდიდა მომხმარებლის სურვილს, იტერაქტიურ რეჟიმში მივიღოთ სასურველი პროდუქტი.

სიახლე

15-05-2014 ჩვენ ვბეჭდავთ სავიზიტო ბარათებს, ციფრულ საბეჭდ მანქანაზე - Xerox Docu Color 550. ავტოკალიბრირების სისტემა ყოველი ფურცლის ანაბეჭდის ხარისხის კონტროლის შესაძლებლობას იძლევა. მაღალ ხარისხის, ორიგინალი საღებავები გამოყენებით კი ვიღებთ მკვეთრ და ინტენსიურ ფერებს.

გადახდის მეთოდები

payment methods